MULTITEC

Návod k obsluze kontejnerů typu ABROLL a MULDA

1)  Kontejnery lze manipulovat automobilovými nosiči kontejnerů, které mají namontovaný schválený typ hydraulického kontejnerového natahovacího mechanismu. Každý kontejner podle typu a provedení musí být s daným kontejnerovým mechanismem kompatibilní.

2)  Kontejnery lze manipulovat též zdvihacím zařízením, např. jeřábem, hydraulickou rukou, vysokozdvižným vozíkem apod. za podmínky, že je i pro tento typ manipulace technicky vybaven, příp. konstrukčně přizpůsoben.

3)  Při otevírání vrat, čela, bočnic, dveří kontejneru musí být kontejner umístěn na rovné ploše pro správné fungování mechanismu zavírání a zámků, pokud je jimi od výrobce vybaven.

4)  Při otevírání sklopných bočnic kontejneru ABROLL je nutná zvýšená opatrnost s ohledem na hmotnost bočnic.

5)  Při otevírání a zavírání vík kontejneru typu MULDA je nutné se úkonům plně věnovat z důvodu pružinového vylehčení vík. Je zapotřebí vždy zabránit samovolnému zdvižení vík po jejich odjištění. Víka kontejnerů typu ABROLL je zakázáno manipulovat v silném větru (vzhledem k velké ploše víka je nebezpečí převrácení kontejneru nebo poškození otevíracího mechanismu víka). Víka ovládané heverem je nutné v zavřené poloze zajistit.

6)  Při práci s kontejnerem vybaveným hydraulickými prvky je nutné dbát na dodržování pravidel práce s hydraulikou.

7)  Kontejner se nesmí provozovat, pokud se v jeho nosné konstrukci objeví trhliny, např. v důsledku jeho přetěžování, chybné manipulace, havárie apod.

8)  Kontejner se nesmí provozovat, pokud průřez natahovacího ucha je vlivem opotřebení, poškození nebo z jiných důvodů zmenšen o více jak 10 %.

9)  Při manipulaci s kontejnerem a při jeho plnění a vyprazdňování se nesmí v blízkosti zařízení kromě obsluhy nikdo zdržovat.

Český Brod, únor 2014