MULTITEC

Aktuální výrobky

ABL-450LIS1250-12.11V

Lisovací kontejner s vyklápěčem nádob, řídící jednotka lisu průběžně vyhodnocuje potřebnou lisovací sílu, podle které upravuje rychlost lisování. Tento program zajistí maximální lisovací sílu až 40 tun, čas lisovacího cyklu pod 1 minutu s výkonem el. motoru pouhých 5,5 kW. Celkové vysunutí beranu 1620 mm, průnik beranu do kontejneru 400 mm, max. tlak v hydraulickém systému 250 barů. Na lisovací jednotce je integrovaný vyklápěč nádob. Mobilní lis s bočním vyklápěčem lze provozovat z hydraulického systému natahovacího mechanismu nebo připojením na el. síť 3x400V AC. 

 

Technické paramertry:
Vnější rozměry (d š v): 4730 x 2550 x 2300 mm
Objem: 12 m3
Nosnost: 10 000 kg
Vlastní hotnost 3 400 kg

Rozměry kontejneru je možné volit podle potřeby a parametrů nosiče.

 ABL-875HDX8600-49.2DN

Kontejner jedinečné konstrukce za použití vysokopevnostních a otěruvzdorných materiálů HARDOX je určen pro ty nejtěžší provozní podmínky. Použitý materiál a speciální konstrukce kontejneru znamená snížení vlastní hmotnosti oproti klasické konstrukci o více jak 2.000 kg. Kontejner je velice odolný proti impaktu, to znamená, že ani při nešetrném zacházení při nakládání kamenů, betonových kusů, kovového šrotu a podobných materiálů nezůstávají na plášti kontejneru boule. Provedení kontejnerů je podle normy DIN 30722, jsou určeny pro natahovací mechanismy umístěné na návěsech.

Technické paramertry:
Vnitřní rozměry (d š v): 8750 x 2300 x 2420 mm
Objem: 49 m3
Nosnost: 26 000 kg
Vlastní hmotnost: 3 530 kg

> VIDEO > FOTO

  > VIDEO> FOTO

ABL-550VYK0750-18.0DS

Kontejner vyklápěcí do boku je vhodný pro středně těžké provozní podmínky pro převoz a vyklápění běžných sypkých materiálů. Hmotnost nákladu je daná tlakem v hydraulickém systému nosiče kontejnerů, nejvýše však 15 000 kg. Úhel sklopení do boku na levou i pravou stranu je max. 58o. Při otevírání nevzniká mezi dolní bočnicí a podlahou žádná mezera.
Dálkové ovládání umožňuje provádět pohodlně manipulaci z kabiny auta. Při vyklápění do boku hydraulické válce nejprve otevírají spodní část bočnice o 90 st., tím se prodlužuje výsyp do boku o 500 mm a následuje vyklopení do boku. Při sklápění kontejneru do základní polohy se kontejner nejprve sklopí do základní polohy, pak následuje zavření bočnice a její zajištění v zavřené poloze. Bočnice lze také samostatně sklopit o 180 st., tím umožňuje i nakládání materiálu z boku.

 ABL-580HDX5130-12.1DS

 

Kontejner pro přepravu teplé balené asfaltové směsi je určený především pro dopravu obalovaných směsí. Je vhodný také k přepravě kameniva, písků, materiálů z demolic a pod. Kontejner je určen pro nejtěžší provozní podnínky. Zadní sklopné čelo je ovládané hydraulicky z hydraulického systému natahovacího mechanizmu. Kontejner je opatřen rolovací plachtou a sklopnými schůdky pro přístup na zadní plošinu. Korba kontejneru je zhotovena z vysokopevnostního a otěruvzdorného materiálu HARDOX 450.

Technické paramertry:
Vnější rozměry (d š v): 6850 x 2550 x 1950 mm
Objem: 12 m3
Nosnost: 26 000 kg
Vlastní hmotnost: 2 100 kg

 

> VIDEO > FOTO > VIDEO > FOTO

ABL-650HDX6300-38.2D

Kontejner 38 ms vlastní hmotností jen 1950 kg. Unikátní velmi tuhá a přitom lehká konstrukce s integrovanými uzavřenými profily v horní a střední části kontejneru. Kontejner je určen pro běžné odpady a komodity o celkové hmotnosti do 18 000 kg. Odolnost podlahy zvyšuje použití vysocepevnostního a otěruvzdorného materiálu HARDOX 400 z jednoho kusu. Uvnitř kontejneru se nevyskytují žádné příčné sváry, navázání boků a podlahy je 2x45o. Na stěny kontejneru byly použity integrované ohýbané profily, což umožnilo odstranit příčná i podélná žebra a dále tak snížit hmotnost. Kontejner má objem 38 m3 a vlastní hmotnost je 1950 kg. Je tedy víc než o třetinu lehčí než standardní kontejner.

Technické paramertry:
Vnitřní rozměry (d š v): 6500 x 2340 x 2500 mm
Objem: 38 m3
Nosnost: 18 000 kg

ABL-550HDX5200-12,6.1DS

Kontejner pro nejtěžší provozní podmínky vhodný pro převoz kameniva, betonového odpadu, zeminy, písků apod. Uvnitř kontejneru se nevyskytují žádné příčné sváry, navázání boků a podlahy je 2x45o. Odolnost podlahy zvyšuje použití vysokopevnostního a otěruvzdorného materiálu HARDOX 400 z jednoho kusu umístěného přímo na podélných nosnících z profilu I 180. Absence podlahových příčných profilů umožnila snížení těžiště kontejneru až o 60 mm. Na stěny kontejneru byly použity integrované ohýbané profily ve tvaru stříšky, díky kterým byla odstraněna příčná žebra. Zadní sklopné čelo je ovládáno hydraulicky z místa řidiče. Otevřené sklopné čelo má průchodnost vysypávaného materiálu 1625 mm.

Technické paramertry:
Vnitřní rozměry (d š v): 5500 x 2300 x 1000 mm
Objem: 12,6 m3
Nosnost: 26 000 kg

 

> VIDEO > FOTO > VIDEO > FOTO

ABL-420PED0625-20.4DV

Kontejner o objemu 20 m3 s vyklápěčem nádob. Vyklápěčem lze manipulovat plastové nádoby o objemu 110 lt, 120 lt, 240 lt a 1100 lt nebo nádoby, které lze manipulovat pomocí hřebenového mechanismu. Klasická nosnost vyklápěče je 400 kg, lze však dodat vyklápěče s nosností až 750 kg. Nádoby o objemu 110, 120 a 240 litrů je možné manipulovat dvě najednou, a to i v jejich kombinaci. Vlastní vyklápěč v přepravní poloze přesahuje výšku kontejneru o pouhých 24 cm a do boku přesahuje kontejner o 6 cm. Složení a odstavení kontejneru je velmi jednoduché a časově nenáročné. Představuje odpojení hydraulických rychlospojek a zvednutí prodloužení vodící dráhy bez použití jakýchkoli nástrojů. 

 

MLD-30KUO3/3-3,6.PF

Vyklápěcí kontejner pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem pro těžké provozní podmínky. Vyklopení kontejneru se děje uvolněním pojistky pomocí páky. Ovládání páky je možné pomocí lanka provést z kabiny řidiče. Sklopná korba kontejneru se uvede do pohybu (vyklopení) gravitačně sklopením nosných vidlí vysokozdvižného vozíku. Po vyklopení obsahu zpětným pohybem (tzv. naklopením vidlí na sebe) dojde k uvedení korby do základní polohy a k jejímu samočinnému zajištění. Při manipulaci s kontejnerem je nutné zajistit jej na nosných vidlích vysokozdvižného vozíku. K tomu je kontejner vybaven upínacím třmenem.

Technické paramertry:
Vnitřní rozměry (d š v): 1295 x 2440 x 1550 mm
Objem: 3,6 m3
Nosnost: 3 000 kg

 

 

> VIDEO > FOTO  > VIDEO > FOTO

 

ABL-650PED1250-34.2DS
SLA-360MTC0400-1,75.RCS

 

 Stacionární lis a přípojný kontejner
Soubor zařízení se stacionárním lisem opatřeným vyklápěčem nádob, přípojným kontejnerem a naváděcím zařízením přípojného kontejneru. Po připojení kontejneru k lisu se ve vratech kontejneru hydraulicky otevře otvor pro lisování odpadu. Ovládání otevírání a zavírání otvoru je prováděno hydraulickým systémem stacionárního lisu. Vyklápěč je přizpůsoben pro pro čelní (hřebenové) nabírání nádob:
- nádoby 80-390 l (EN 840 -1)
- kontejnery 500 – 1200 l s plochým víkem (EN 840-2)
- plastové kontejnery 770-1300 lt se zaobleným víkem dle EN - 840-3 systémové rozměry typ B.
Přípojný kontejner je pro snadné vyprazdňování proveden kónicky a opatřen nadzvedávací střechou a jednokřídlovými vraty. 

Technické parametry:
Přípojný kontejner
nosnost v kg                                     18 000
Objem v m3                                       34
Vlastní hmotnost v kg                     3 700
Délka v mm                                        6 850
Šířka v mm                                         2 550
Výška v mm                                        2 660
Stacionární lis
Výkonová a objemová data:
- lisovací síla v tunách                          36/16
- objem jednoho cyklu v m3                 1,75
- plnící otvor v mm (š x d)                     2 080 x 1 500
- objem násypného otvoru v m3          3,25
- provozní tlak v barech                       135 až 240
- doba jednoho cyklu v sec                   72/48
- výkon v t/hod.                                      6,5/10
Elektroinstalační data:
- příkon v kW                                          5,5
- jmenovité napětí ve V                         3x400
- jmenovitý proud (A)                             15
Rozměry a hmotnosti:
- vlastní hmotnost v kg                         2 500
- délka v mm                                            2 200
- šířka v mm                                             2 600
- výška v mm                                            1 640   

 

 

ABL-478PED1200-10.0DS

Zateplený kontejner pro přepravu teplé balené asfaltové směsi
 
Tepelná izolace je provedena z minerální tvrzené vlny Roofrock 40 o tloušťce 140 mm. Izolace je provedena včetně čela kontejneru, zkoseného výložníku, uzávěru a podélně děleného dvoudílného víka. Víko je po celé délce kontejneru. Každý díl se ovládá samostatně pomocí ručního hydraulického čerpadla. Otevření každého dílu víka je o 110o. Uzávěr výložníku je ovládán ručně pomocí páky. Otevření uzávěru je možné aretovat v jakékoli poloze pomocí řetízku. Pohon vík a uzávěru výložníku je možné též prostřednictvím hydraulického zdroje s elektromotorem 24V DC nebo z hdraulického obvodu vozidla. Ovládání je pak tlačítky nebo páčkami hydraulického rozvaděče. V případě nouze lze vše ovládát pomocí ručního čerpadla. Vnitřní prostor je proveden jako vana bez ostrých hran, plynule je v zadní části vany navázán zkosený výložník. Nad výložníkem je umístěna lávka pro obsluhu přístupná po žebříku. Alternativně lze kontejner osadit kombinací sklopného čela a dvoudílných vrat s hydraulicky ovládaným otvorem.

Technické paramertry:
Vnější rozměry (d š v): 5150 x 2150 x 1350 mm
Objem: 10 m3
Nosnost: 15 000 kg

Rozměry kontejneru je možné volit podle potřeby a parametrů nosiče.

 

 

 

VIDEO > FOTO  > VIDEO > FOTO