MULTITEC

Aktuální výrobky

ABL-478PED1200-10.0DS

Kontejner pro přepravu teplé balené asfaltové směsi
 
Tepelná izolace je provedena z minerální tvrzené vlny Roofrock 40 o tloušťce 140 mm. Izolace je provedena včetně čela kontejneru, zkoseného výložníku, uzávěru a podélně děleného dvoudílného víka. Víko je po celé délce kontejneru. Každý díl se ovládá samostatně pomocí ručního hydraulického čerpadla. Otevření každého dílu víka je o 110o. Uzávěr výložníku je ovládán ručně pomocí páky. Otevření uzávěru je možné aretovat v jakékoli poloze pomocí řetízku. Pohon vík a uzávěru výložníku je možné též prostřednictvím hydraulického zdroje s elektromotorem 24V DC nebo z hdraulického obvodu vozidla. Ovládání je pak tlačítky nebo páčkami hydraulického rozvaděče. V případě nouze lze vše ovládát pomocí ručního čerpadla. Vnitřní prostor je proveden jako vana bez ostrých hran, plynule je v zadní části vany navázán zkosený výložník. Nad výložníkem je umístěna lávka pro obsluhu přístupná po žebříku. Alternativně lze kontejner osadit kombinací sklopného čela a dvoudílných vrat s hydraulicky ovládaným otvorem.

Technické paramertry:
Vnější rozměry (d š v): 5150 x 2150 x 1350 mm
Objem: 10 m3
Nosnost: 15 000 kg

Rozměry kontejneru je možné volit podle potřeby a parametrů nosiče.

 ABL-875HDX8600-49.2DN

 

Kontejner jedinečné konstrukce za použití vysokopevnostních a otěruvzdorných materiálů HARDOX je určen pro ty nejtěžší provozní podmínky. Použitý materiál a speciální konstrukce kontejneru znamená snížení vlastní hmotnosti oproti klasické konstrukci o více jak 2.000 kg. Kontejner je velice odolný proti impaktu, to znamená, že ani při nešetrném zacházení při nakládání kamenů, betonových kusů, kovového šrotu a podobných materiálů nezůstávají na plášti kontejneru boule. Provedení kontejnerů je podle normy DIN 30722, jsou určeny pro natahovací mechanismy umístěné na návěsech.

Technické paramertry:
Vnitřní rozměry (d š v): 8750 x 2300 x 2420 mm
Objem: 49 m3
Nosnost: 26 000 kg
Vlastní hmotnost: 3 530 kg

> VIDEO > FOTO

  > VIDEO > FOTO

ABL-550VYK0750-18.0DS

Kontejner vyklápěcí do boku je vhodný pro středně těžké provozní podmínky pro převoz a vyklápění běžných sypkých materiálů. Hmotnost nákladu je daná tlakem v hydraulickém systému nosiče kontejnerů, nejvýše však 11 000 kg. Úhel sklopení do boku na levou i pravou stranu je max. 58o. Ovládání funkce vyklápění je z kabiny řidiče. Na kterou stranu se má kontejner vyklopit je určeno vytažením čepů sklopných ložisek na opačné straně kontejneru. Hydraulický systém při počátečním pozdvihnutí korby zjistí, na kterou stranu se bude kontejner vyklápět a zajistí otevření příslušné bočnice, která prodlouží podlahu korby do boku o 500 mm. Po otevření příslušné bočnice se zdvih korby zrychlí. Po vysypání obsahu korby řidič přepne na zpětné sklopení korby. Po dosednutí korby do základní polohy hydraulický systém aktivuje zavření bočnice. Mechanismus uzavřené bočnice je samosvorný. Kontejner lze sklápět i dozadu, a to pomocí natahovacího mechanismu kontejnerů.

 ABL-510DOM0000-6.0F

 

Domíchávač betonových směsí je samostatná výměnná nástavba. Vyrobena může být pro jakýkoliv jednoramenný natahovací mechanismus příslušné nosnosti. Vzhledem k možnosti teleskopických natahovacích mechanismů je dosah vypouštěné betonové směsi až o jeden metr větší. Výhodou je také bezproblémové dokonalé vyprázdnění domíchávače a to i ve svahu díky možnosti zvednutí kontejnerového domíchávače natahovacím mechnismem do vhodné polohy. Domíchávač lze za každých okolností dokonale vyprázdnit.

Technické paramertry:
Vnější rozměry (d š v): 5.700 x 2.400 x 2.450 mm
Objem: 6 m3
Nosnost: 15 000 kg
Vlastní hmotnost: 3 530 kg

 

> VIDEO > FOTO > VIDEO > FOTO

ABL-650HDX6300-38.2D

Kontejner 38 ms vlastní hmotností jen 1950 kg. Unikátní velmi tuhá a přitom lehká konstrukce s integrovanými uzavřenými profily v horní a střední části kontejneru. Kontejner je určen pro běžné odpady a komodity o celkové hmotnosti do 18 000 kg. Odolnost podlahy zvyšuje použití vysocepevnostního a otěruvzdorného materiálu HARDOX 400 z jednoho kusu. Uvnitř kontejneru se nevyskytují žádné příčné sváry, navázání boků a podlahy je 2x45o. Na stěny kontejneru byly použity integrované ohýbané profily, což umožnilo odstranit příčná i podélná žebra a dále tak snížit hmotnost. Kontejner má objem 38 m3 a vlastní hmotnost je 1950 kg. Je tedy víc než o třetinu lehčí než standardní kontejner.

Technické paramertry:
Vnitřní rozměry (d š v): 6500 x 2340 x 2500 mm
Objem: 38 m3
Nosnost: 18 000 kg

ABL-550HDX5200-12,6.1DS

 Kontejner pro nejtěžší provozní podmínky vhodný pro převoz kameniva, betonového odpadu, zeminy, písků apod. Uvnitř kontejneru se nevyskytují žádné příčné sváry, navázání boků a podlahy je 2x45o. Odolnost podlahy zvyšuje použití vysokopevnostního a otěruvzdorného materiálu HARDOX 400 z jednoho kusu umístěného přímo na podélných nosnících z profilu I 180. Absence podlahových příčných profilů umožnila snížení těžiště kontejneru až o 60 mm. Na stěny kontejneru byly použity integrované ohýbané profily ve tvaru stříšky, díky kterým byla odstraněna příčná žebra. Zadní sklopné čelo je ovládáno hydraulicky z místa řidiče. Otevřené sklopné čelo má průchodnost vysypávaného materiálu 1625 mm.

Technické paramertry:
Vnitřní rozměry (d š v): 5500 x 2300 x 1000 mm
Objem: 12,6 m3
Nosnost: 26 000 kg

 

> VIDEO > FOTO > VIDEO > FOTO

ABL-420PED0625-20.4DV

Kontejner o objemu 20 m3 s vyklápěčem nádob. Vyklápěčem lze manipulovat plastové nádoby o objemu 110 lt, 120 lt, 240 lt a 1100 lt nebo nádoby, které lze manipulovat pomocí hřebenového mechanismu. Klasická nosnost vyklápěče je 400 kg, lze však dodat vyklápěče s nosností až 750 kg. Nádoby o objemu 110, 120 a 240 litrů je možné manipulovat dvě najednou, a to i v jejich kombinaci. Vlastní vyklápěč v přepravní poloze přesahuje výšku kontejneru o pouhých 24 cm a do boku přesahuje kontejner o 6 cm. Složení a odstavení kontejneru je velmi jednoduché a časově nenáročné. Představuje odpojení hydraulických rychlospojek a zvednutí prodloužení vodící dráhy bez použití jakýchkoli nástrojů. 

 

MLD-30KUO3/3-3,6.PF

Vyklápěcí kontejner pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem pro těžké provozní podmínky. Vyklopení kontejneru se děje uvolněním pojistky pomocí páky. Ovládání páky je možné pomocí lanka provést z kabiny řidiče. Sklopná korba kontejneru se uvede do pohybu (vyklopení) gravitačně sklopením nosných vidlí vysokozdvižného vozíku. Po vyklopení obsahu zpětným pohybem (tzv. naklopením vidlí na sebe) dojde k uvedení korby do základní polohy a k jejímu samočinnému zajištění. Při manipulaci s kontejnerem je nutné zajistit jej na nosných vidlích vysokozdvižného vozíku. K tomu je kontejner vybaven upínacím třmenem.

Technické paramertry:
Vnitřní rozměry (d š v): 1295 x 2440 x 1550 mm
Objem: 3,6 m3
Nosnost: 3 000 kg

 

 

> VIDEO > FOTO  > VIDEO > FOTO

 

ABL-650PLO0000-0.0DS

 Přesunout

 

Kontejnerová plošina s délkou ložné plochy 6500 mm opatřenou protiskluzovou úpravou. Výška natahovacího ucha je 1570 mm. V ložné ploše jsou tři řady otvorů pro uchycení upínacích pásů. Za předním čelem je hydraulický naviják. Ovládání navijáku je dálkové prostřednictvím hydraulického rozvaděče. 

Technické parametry:
Nosnost: 10 300 kg
Tah lana navijáku: 8 165 kg
Šířka ložné plochy: 2 430 mm
Výška ložné plochy: 235 mm
Vlastní hmotnoost: 1700 kg

 

 

 

 

> VIDEO > FOTO