MULTITEC

Plán údržby kontejnerů, mazací plán

 

1) Mazání pantů vrat tlakovými maznicemi 1 x za měsíc
2) Mazání pojezdových rolen tlakovými maznicemi 1 x za měsíc
3) Mazání třecích ploch mechanismů zavírání a aretačních kolíků bočních vrat 1 x za 14 dní
4) Oprava odřenin laku ihned
5) Kontrola těsnosti hydraulických spojů  1 x za 14 dní
 6) Kontrola opotřebení natahovacího ucha 
 (průřez natahovacího ucha v místě jeho styku s natahovacím mechanismem
nesmí být zmenšen o více jak 10 %)
1 x za měsíc

 

Četnost jednotlivých úkonů je uvedena jako standardní, je závislá na frekvenci provozu zařízení a účelu používání. V případě potřeby se doporučuje úkony údržby a mazání provádět častěji s ohledem na reálný stav a stáří kontejneru a též s přihlédnutím k zájmu uživatele zajistit maximální životnost zařízení.

 

Při běžném užívání v souladu s pravidly dobrého hospodáře nevyžadují kontejnery zvláštní údržbu.

   

Český Brod, únor 2014