MULTITEC

Kontejnerové cisterny, nádrže, zásobníky, bedny, vany

Různorodá výroba pro velkou škálu použití. Zařízení jsou konstruována na lyžinách pro nosiče kontejnerů nebo nosiče bez kontejnerového spodku. Ty jsou pak manipulovány jinými typy mechanizace, např. vysokozdvižným vozíkem, jeřábem, hydraulickou rukou apod. Vyrábíme kontejnerové cisterny a kontejnerové zásobníky na vodu, bedny na zářivky a na baterie do sběrných dvorů, kontejnerové zásobníky na hnůj aj. zemědělský materiál, badie se spodním i horním výklopem, kontejnerové nádrže na biologický odpad z kafilérií, nádrže na bentonit aj. specifické materiály a provozní kapaliny.