MULTITEC

Kontejnery na nebezpečné odpady, dvojité podlahy

Kontejnery na nebezpečné odpady jsou ve všech provedeních vybaveny záchytnou vanou s pochozí dvouplášťovou děrovanou podlahou s odnímatelným roštem lakovaným nebo pozinkovaným, tzv. dvojitá podlaha.

Záchytná vana kontejneru slouží pro zachycení případného úniku kapalin aj. nebezpečných látek.

Kontejnery Abroll pro shromažďování, krátkodobé skladování a přepravu nebezpečných odpadů se vyrábějí kryté víky nebo pevnou střechou. Uzamykají se kontejnerovými zámky vík, vrat nebo dveří.

Kontejnery Mulda pro shromažďování a přepravu baterií se dodávají s předním výklopným čelem, které plní funkci nájezdové rampy pro mechanizaci nakládání, např. VZV.

Kontejnery vyhovují Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Jsou homologovány pro český a evropský trh a mají certifikaci výrobce.