MULTITEC

Kontejnery na popílek, piliny a zemědělské plodiny

Kontejnery na popílek, kontejnery na piliny nebo kontejnery na zemědělské plodiny patří mezi specifické výrobky. Takový výrobek pak tvoří součást provozní technologie firmy. Využívají se v provozech zpracování dřeva a dřevní hmoty, teplárnách, ve spalovnách, v zemědělství, zejména v rostlinné výrobě, při sklizni obilí apod. Požadované funkčnosti zařízení odpovídá jejich jedinečná konstrukce. Tyto účelové výrobky, tj. hákové kontejnery a kontejnery pro řetězové nakladače a varianty jejich provedení, se většinou zakrývají pevnou střechou, někdy opatřenou otvory pro plnění kontejneru, nebo jsou zastřešené otevírací střechou bez otvorů. Otvory pro plnění kontejneru bývají někdy také umístěny v zadní části kontejneru ve vratech v závislosti na technologii uživatele. Otvory se uzavírají při přepravě šroubovacími uzávěry

U kontejnerů na zemědělské plodiny není zákazníky požadováno zastřešení, plní se shora z násypky nebo fukarem (kombajnu). Pokud je třeba zakrytí, je ideální plachta volně přetažená přes horní rám nebo rolovací plachta na duralové konstrukci.