MULTITEC

Kontejnery ISO

Kontejner ISO ve smyslu pravidel pro jeho stavbu a používání je výměnná nástavba vozidla sloužící jako přepravní prostředek pro opakované používání. Jeho konstrukce je dostatečně pevná, aby snesl předpokládané zatížení od nákladu i ostatních kontejnerů během přepravy a skladování. Konstruovaný je tak, aby jej bylo možno snadno plnit a vyprazdňovat. Je opatřený zařízením pro jeho upevnění na dopravním prostředku během přepravy.
Součástí konstrukce ISO kontejneru jsou rohové prvky rozmístěné v horních a dolních rozích kontejneru, umožňující jeho manipulaci, stohování a fixaci. Rohové prvky musejí být konstruovány tak, aby bez defektů snesly projektované provozní i zkušební zatížení.
Někdy se kontejnery opatřují nabíracími otvory pro chapadla nakladače. Provedení a umístění nabíracích otvorů určuje technický předpis. Nabírací otvory jsou vyříznuty v bočních podélnících a jsou průchozí po celém rámu spodku kontejneru tak, aby bylo možno zasunout vidlice z obou stran.
Někdy se u ISO kontejnerů provádí tzv. vybrání pro manipulaci kontejnerů bočními (klešťovými) chapadly nebo podobnými zařízeními.
ISO kontejnery s rohovými prvky musí snést zatížení alespoň pěti nastohovaných kontejnerů stejné délky, plně naložených.

Typizované parametry ISO kontejnerů jsou:
délky 2991, 6058, 9125 mm,
šířka 2438 mm,
max. objem 50 m3,
max. nosnost 18 t.

ISO kontejnery se manipulují jeřáby nebo jinými zdvihacími zařízeními s vysokou nosností. Provozovatelé kontejnerů odpovídají za plnění požadavků na jejich bezpečnost a provozuschopnost.

Kontejnery s ISO prvky, které nemají zakrytí pevnou střechou, se vybavují rolovací vypínací plachtou na duralové konstrukci nebo shrnovací sítí. Na zadním čele může být umístěn žebřík pro obsluhu, případně otvor - šupna pro vyprazdňování kontejneru. Další výbava kontejneru je závislá na požadavku zákazníka a skutečnosti, k čemu bude takový kontejner užíván.

ISO kontejnery se neprovozují ani nemanipulují nosiči s jednohákovými kontejnerovými systémy ani ramenovými (řetězovými) nakladači. ISO kontejnery nejsou na spodním nosném rámu vybaveny lyžinami s uchem pro natahování kontejneru na kontejnerový nosič, jejich konstrukce je zcela odlišná od kontejnerových systémů ABROLL a MULDA.

Terminologie "kontejner" je zde pravým hononymem pro označení odlišného technického zařízení od kontejnerů uváděných na www.multitec.eu  jako kontejnery ABROLL nebo kontejnery MULDA.

 

  > VIDEO > FOTO