MULTITEC

Kontejnerové lisy, lisovací kontejnery

Kontejnerový lis je důmyslné technické zařízení, které umožňuje snížit objem sbíraného odpadu. Lisovací kontejner je vhodný jak pro směsný odpad v místech velké kumulace odpadu, např. v obchodních centrech pro likvidaci obalů aj. (většinou typ Abroll), tak pro tříděný odpad, např. v kafilériích na lisování peří nebo na objemovou úpravu jiného organického odpadu (většinou typ Mulda).

Cílem používání lisů je snaha o maximální snížení objemu tvořeného a sbíraného odpadu určeného k přepravě nebo ke zpracování či k jinému nakládání s odpadem.

Lisy se dodávají v provedení:

- mobilním jako jednoúčelové zařízení v kompaktní sestavě lis + integrovaný kontejner (manipulovaný hákovými mechanismy ABROLL nebo řetězovými mechanismy MULDA),

- stacionárním jako vícedílné zařízení v sestavě lis + samostatný přípojný kontejner o volitelném objemu, typu a provedení a volitelném počtu kontejnerů (manipulovaný hákovými mechanismy ABROLL nebo řetězovými mechanismy MULDA). 

Mobilní lisy i stacionární lisy jsou vybaveny systémem řízení lisovací síly dle aktuální potřeby v každém lisovacím cyklu. Řízením lisovací síly bylo dosaženo zvýšení lisovacího výkonu bez nutnosti zvýšení elektrického příkonu.

 

MOBILNÍ

Lis s integrovaným kontejnerem

Řídící jednotka lisu průběžně vyhodnocuje potřebnou lisovací sílu, podle které upravuje rychlost lisování. Tento program zajistí maximální lisovací sílu až 40 tun, čas lisovacího cyklu pod 1 minutu s výkonem el. motoru pouhých 5,5 kW. Celkové vysunutí beranu 1620 mm, průnik beranu do kontejneru 400 mm, max. tlak v hydraulickém systému 250 barů. K lisovací jednotce lze přisunout univerzální vyklápěč nádob. Vyklápěč lze integrovat i na lisovací jednotku do jednoho celku. Celé zařízení lze vyrobit pro jakýkoli typ natahovacího mechanismu kontejnerů typu ABROLL provozovaných v ČR a EU. Velikost natahovacího mechanismu je možné sladit s velikostí integrovaného kontejneru. Mobilní lis s integrovaným bočním vyklápěčem lze provozovat z hydraulického systému natahovacího mechanismu a používat ho jako svozové vozidlo.

STACIONÁRNÍ

Lis s přípojným kontejnerem

Má stejné výkonnostní parametry jako lis mobilní.

Stacionární lis je samostatná jednotka pevně umístěná v místě vhozu odpadu (násypka, boční vyklápěč nádob, případně jiný způsob plnění násypky lisu). Odpad je lisován do přípojných kontejnerů. Ty mohou být různých objemů a různých systémů natahování (ABROLL, MULDA). Stacionární lis je možné opatřit mobilním nebo integrovaným vyklápěčem nádob o zdvihacím výkonu 700 kg. Přípojné kontejnery typu ABROLL jsou k lisu naváděny klíny, takže jejich připojení je bezproblémové. Celková délka potřebného volného prostoru pro manipulaci před lisem je cca 18 m. Lis je k el. energii připojen pětikolíkovou třífázovou zásuvkou 3x400 V, 32 A. 

> KLÍČ VÝROBKŮ > KLÍČ VÝROBKŮ
> VIDEO > FOTO > VIDEO > FOTO