MULTITEC

Kontejnery z Hardoxu

Materiály HARDOX, STRENX a další jsou vysoce otěruvzdorné a vysokopevnostní švédské oceli, které ocení uživatelé s vysokými nároky na dynamické namáhání kontejnerů, jako jsou provozy kovošrotu, modelárny automobilek, provozy strojírenských, dřevozpracujících, zemědělských, sklářských a stavebních firem, deponie, zpracování kameniva, betonového odpadu, rozvoz paliv aj. 

Výrobky a jejich části se vyznačují:
- vysokou otěruvzdorností podlahy (kontejneru, lisu, nůžek na šrot),
- odolností ocelí podlahy proti deformaci při rázu (modelárny, kovošrot, stavebnictví, deponie),
- pevností boků kontejneru,
- dokonalou tuhostí a pevností kontejneru v jeho zadní části,
- celkovou kompaktností konstrukce výrobku.

Materiály jsou vhodné pro všechny typy výrobků. Výrobky vyrobené z těchto ocelí splňují požadavky variabilní užitnosti v nejtěžších provozních podmínkách, viz BL 1140.

Z kvalitní švédské oceli jsme vedle kontejnerů pro super těžké provozy vyvinuli odolné lehké velkoobjemové kontejnery - výměnné nástavby, bezžebrové, s integrovanými ohýbanými profily, se standardní životností. S přihlédnutím k nízké vlastní hmotnosti představují tyto výrobky ve svém oboru ideální vzácné spojení kvality, životnosti a ekonomiky provozu pro přepravu na větší vzdálenosti, např. do spaloven, viz BL 1454.

Konstrukce a způsob užití zpevňujícího profilu na výrobcích je chráněným duševním vlastnictvím společnosti MULTITEC.