MULTITEC

Kontejnerové vyklápěče

Kontejnerový vyklápěč nádob umožńuje zvedat a vyklápět plastové nádoby o objemu 110 lt, 120 lt, 240 lt a 1.100 lt nebo nádoby, které lze manipulovat pomocí hřebenového mechanismu. Klasická nosnost vyklápěče je 400 kg, lze však dodat vyklápěče s nosností až 750 kg. Nádoby o objemu 110, 120 a 240 litrů je možné manipulovat dvě najednou, a to i v jejich kombinaci. Vlastní vyklápěč v přepravní poloze přesahuje výšku kontejneru o pouhých 24 cm a do boku přesahuje kontejner o 6 cm. Základní schematické znázornění je zde. Složení a odstavení kontejneru je velmi jednoduché a časově nenáročné. Představuje odpojení hydraulických rychlospojek a zvednutí prodloužení vodící dráhy a jeho zajištění ve zvednuté poloze, a to bez použití jakýchkoli nástrojů. 

Boční vyklápěč nádob se pomocí rychlospojek připojí k hydraulickému systému nosiče kontejnerů. Ovládání vyklápěče je prováděno pomocí ručního hydraulického ovládače pákou, a sice posunutím páky směrem k sobě se nádoba zvedá a následně vyklopí. Rychlost zvláště v koncových polohách je vhodné pákou regulovat. Zpětný pohyb je ovládán posunutím páky směrem od sebe. Před dosednutím nádoby na zem zregulujte rychlost klesání a po uvolnění nádoby ze závěsu se pohyb zastaví posunutím páky do neutrální polohy. Jednostranným škrtícím ventilem umístěným nad ručním hydraulickým rozvaděčem je možné regulovat maximální rychlost klesání. Rychlost zvedání nádoby je možné regulovat třícestným ventilem umístěným v zadní části kontejneru pod podlahou. Regulace průtoku třícestným ventilem není prováděna škrcením, ale dělením průtoku, takže nedochází k nadměrnému ohřevu hydraulické kapaliny.

Výkonová a objemová data:

vyklápěcí síla v kg až 750
vyklápěcí výška v mm až 3 800

 

Rozměry a hmotnost:

vlastní hmotnost v kg 450
hloubka v mm 155
přesah boku kontejneru v mm 60
šířka v mm 1 500
výška v mm až 3 400

 

Hydraulické parametry:

tlak v barech 12 - 20
množství v litrech za minutu 35

MOBILNÍ

Mobilní vyklápěč nádob o objemu 120, 240 a 1100 litrů ovládaný jednopákovým ručním hydraulickým rozvaděčem, hydraulické čerpadlo s el. motorem 2,5 kW, 3x400 V. Ramena vyklápěče je možné zvednout tak, aby bylo možné neomezeně manipulovat s víkem kontejneru. Podvozek má dvě pevná kola a dvě řiditelná kola s brzdou. Úhel vyklopení nádoby 50 stupňů. Vyklápěč je vybaven zařízením pro samočinné otevření víka nádoby 1100 lt při jejím vyklopení a jeho zpětné zavření. Mobilní vyklápěč je konstruován na zdvihací sílu 500 kg a vyklápěcí výšku 2800 mm.

INTEGROVANÉ

Vyklápěče pro vyklápění nádoby o objemu 110, 120, 240 a 1100 litrů do celkové hmotnosti do 750 kg, ovládání ručním hydraulickým rozvaděčem.

Vyklápěče pro vyklápění nádob o objemu 120 a 240 litrů jsou konstruovány na zdvihací sílu 150 kg, ovládání ručním hydraulickým čerpadlem.

Kontejner pro montáž vyklápěče lze vyrobit pro jakýkoli typ natahovacího mechanismu kontejnerů typu ABROLL provozovaných v České republice a EU.

  > KLÍČ VÝROBKŮ
> VIDEO > FOTO > VIDEO > FOTO